Arbejder

I mit arbejde med legepladser har jeg været hele paletten rundt.
Lige fra formulering af strategier for legepladspolitik, til renovering af legepladser,  rådgivning og sparring omkring legepladser, og deltagelse i Dansk Legeplads Selskabs bestyrelse, hvor vi skrev artikler, arrangerede rundvisninger samt seminarer.

Her er nogle eksempler

Legeplads strategier

I Københavns Kommune har jeg været den bærende kraft i formuleringen af Kommunens legepladspolitik.

Legepladsprojekter

I min tid i Københavns Kommune, har jeg været ansvarlig for renovering og anlæg af 82 legepladser.

Formidling om legepladser

Der er mange måder at arbejde for at skabe gode rammer om børns udeliv. Her er formidling en væsentlig del.

Se de konkrete cases under hver fane. Klik på billedet for at læse mere

Legeplads strategier

I Københavns Kommune har jeg været den bærende kraft i formuleringen af Kommunens legepladspolitik. Desuden har jeg været involveret i byggesager, foretaget sikkerhedsinspektioner, samt konsultationer med institutions og skoleledelser omkring legepladsens indretning og brug samt legepladssikkerhed.
Her er nogle eksempler:

 • Udvikling og formulering af Kommunens retningslinjer for indretning af legearealer.
 • Udformning af funktionsprogram for udearealerne i nybyggeri af daginstitutioner og skoler.
 • Kvalitetssikring af udearealerne i kommunens nybyggerier.
 • At fungere som bindeled og ”oversætter” mellem pædagogisk personale og eksterne rådgivere, ved byggeri af nye institutioner og skoler.
 • Haft sparringsmøder med pædagogisk personale omkring legepladsens brug og indretning
 • Brugerundersøgelser

Legepladsprojekter

I min tid i Københavns Kommune, har jeg været ansvarlig for renovering og anlæg af 82 legepladser.
Projekterne er blevet til i et tæt samarbejde med pædagoger eller lærere og i nogle tilfælde børn eller forældre. Jeg har bistået med ideudvikling fra start til slut.
Nogle af legepladserne små bitte, andre større, mange legepladser er blevet helt bygget om: Her har jeg tegnet ny planløsning og styret udbud samt stået for byggestyring. I mindre sager er der udskiftet nogle redskaber, eller sat ny beplantning.

Formidling om legepladser

Der er mange måder at arbejde for at skabe gode rammer om børns udeliv. Her er formidling en væsentlig del. Jeg har siddet i bestyrelsen i Dansk Legeplads Selskab siden 2012 og været medarrangør af en konferencer, aktivitetsdage og rundvisninger på legepladser, har skrevet artikler og været medudgiver af bladet ”Legepladsen”.
Eksempler på formidling er:

 • Oplæg til personalemøder om legepladsen som pædagogisk rum, ideer til aktiviteter og bedre udnyttelse af de muligheder legepladsen giver.
 • Oplæg på Nohr-Con konference, Legepladser og uderum – børn i bevægelse
 • Oplæg på legepladsseminarer arrangeret for landskabsarkitekter og designere.
 • Oplæg på legepladsseminar om tilgængelige legepladser og design for børn med handicap.
 • Rundvisning på legepladser.

Kontakt mig

Kontakt mig og lad os tage en snak om dine tanker eller konkrete projekter. I  fællesskab finder vi frem til, hvordan jeg bedst kan hjælpe.

Kontakt