20220912_135802

Uderum på tag - en undersøgelse

En interviewundersøgelse om taglegepladser for Københavns Kommune. Undersøgelsen fandt sted i perioden maj – oktober 2022.

Undersøgelsens formål var, at opsamle erfaringer om uderum på tag fra eksisterende skoler og daginstitutioner. Undersøgelsesrapporten skal formidle disse erfaringer, således at der kan skabes bedre uderum på tag i fremtiden.
Undersøgelsen bygger på interviews med relevante fagpersoner på skoler og institutioner samt indenfor byggeri og drift.

Undersøgelsens konklusioner

Undersøgelsen viser at uderum på tag i reglen, medfører en fordyrelse af byggeriet, ringere kår for børn og ansatte, samt at det medfører forøgede udgifter til drift og vedligeholdelse.
13 ud af 14 adspurgte skole- og institutionsledere, ville foretrække uderum i terræn. Kun en skoleleder
tilkendegav at have ingen præferencer for om uderum er på tag eller i terræn.
Samtidig skaber uderum på tag problemer, hvis der ikke tages alvorligt fat på at fremtidssikre byggeriet, med andre ord, sikre:

 • At uderummet er hensigtsmæssigt placeret i forhold til bygningen.
 • At uderummet er godt placeret i forhold til adgang fra grupperum og klasserum.
 • At adgangen til uderummet er sikker.
 • At der om muligt satses på en kombination af uderum på tag og i terræn, frem for kun på tag.
 • At tag og afløb holder tæt.
 • At beplantning kan trives.
 • At legeredskaber kan udskiftes.
 • At der er ly og læ og skyggemuligheder nok.
 • At der er en god planløsning, med forskellige typer rum og størrelser af rum.
 • At der er en god sammenhæng mellem rummenes funktion og det miljø der skabes ved hjælp af belægninger, redskaber og beplantning.
 • At der er opbevaringsmuligheder for legeredskaber og undervisningsmateriale, i eller ved uderummet.
 • At uderummet kan driftes uden problemer med god adgang for materialer samt opbevaring af redskaber.
 • At der i normeringerne tages hensyn til, at det kræver ekstra personale at holde opsyn med uderum på tag, samt at tilgå disse uderum, hvis der ikke er direkte adgang.

Den sidste anbefaling må blive at man kun bygger uderum på tag, hvor der ikke findes andre muligheder.

I Undersøgelsen indgik 5 skoler og 11 daginstitutioner, med meget forskellige legepladser.

Vil du se den fulde rapport

Herunder finder du link til rapporten: Uderum på tag - en undersøgelse. 

Hent PDF her