Land

Skaber

Leg

Om mig...

Jeg, Lene Nielsen er uddannet landskabsarkitekt fra Arkitektskolen i København. Igennem 13 år har jeg beskæftiget mig med legepladser i institutioner og skoler, i Københavns Kommune, med fokus på at skabe varierede grønne omgivelser med både fysiske udfordringer og rolige rum, til mere fokuseret aktivitet. Siden har jeg arbejdet som konsulent i forskellige sammenhænge.

Herunder har jeg arbejdet med:

Udformning af dispositionsplaner for legepladser, projektbeskrivelser, planteplaner, brugerinvolvering med børn og voksne, spørgeskemaundersøgelser, sikkerhedsinspektion af legepladser, erfaringsopsamling fra kommunens godt 800 institutions- og skole legepladser, svar til politikere og borgere, bidrag til borgmestertaler.

Inden jeg blev landskabsarkitekt har arbejdet som støttepædagog og pædagogmedhjælper, og spillede i en årrække børneteater om vinteren og var pædagogvikar om sommeren og. Det vil sige at jeg har en god del praktisk institutionserfaring og viden som jeg trækker på.

Sanseoplevelser på legepladsen

Legepladsens arkitektur og indretning har stor indflydelse på det liv der kan udfolde sig på legepladsen. En vellykket planløsning kan opleves som om der er blevet mere plads. Ikke kun fordi pladsen udnyttes bedre, så der kan være flere aktiviteter, men også i kraft af, at opdelingen i flere rum giver mulighed for at have mere uforstyrrede aktiviteter, at flere forskellige ting kan finde sted på en gang.
En god legeplads giver lyst til at gå på opdagelse, giver flere udfordringer og inviterer til fordybelse.
Den gode legeplads har stærke fysiske rammer og rum i form af terræn og beplantning. Den vil kunne ændres over tid, redskaber skal udskiftes, behov ændres. Det skal legepladsen kunne rumme.

I Land skaber leg lægges der vægt på at udvikle projekter som er bæredygtige i mere end en forstand:

Der skal skabes langtidsholdbare løsninger som er i overensstemmelse med det enkelte sted. Der skal tænkes i funktionalitet, i legepladssikkerhed, i at skabe grønne rammer med vægt på et varieret plante og dyreliv. Nu mere end nogensinde er de rammer vi skaber om børns udeliv i hverdagen, vigtige. De skal give naturoplevelser, give muligheder for børnenes motoriske og sociale udvikling og danne rum for læring. En legeplads skal give trygge rammer for børns udvikling, som samtidig giver nye oplevelser hver dag og som inspirerer til leg og samvær.

I mit arbejde lægger jeg vægt på:

Lydhørhed og samarbejde. Jeg sætter pris på at have en god dialog med brugerne, både børn og voksne. I den mere overordnede planlægning: Formidling mellem beslutningstagere, forvaltning og brugerne.

At bidrage med sparring, viden og ideer

At inspirere og udvikle den gode legeplads til hvert enkelt sted.

At skabe en god proces både i ide og byggefase

At arbejde ud fra den givne økonomiske ramme

At skabe langtidsholdbare projekter med plads til udvikling over tid

Kontakt mig

Kontakt mig og lad os tage en snak om dine tanker eller konkrete projekter. I  fællesskab finder vi frem til, hvordan jeg bedst kan hjælpe.

Kontakt