Untitled-4

Retningslinjer for Legepladser

Jeg har stået for at udforme retningslinjer for legepladserne i Københavns Kommunes skoler og daginstitutioner. På baggrund af arbejdet i en arbejdsgruppe. Formulerede jeg retningslinjer samt et pointskema. Retningslinjerne er  blevet politisk vedtaget i Borgerrepræsentationen. Retningslinjerne bliver brugt på forskellige vis: Når der bygges nye legepladser, kan skemaet bruges til at tjekke at retningslinjerne er overholdt. Når der aflægges besøg på institutioner og skoler bruges retningslinjerne til at tale om legepladsens indretning: Hvordan den kan optimeres. og hvordan legepladsen kan bruges bedre. Retningslinjerne er med til at sikre at der er en vis standard på Kommunens legepladser. Retningslinjerne kan ses herunder.

Vil du vide mere?

Kontakt mig og lad os tage en snak om dine tanker eller konkrete projekter. I  fællesskab finder vi frem til, hvordan jeg bedst kan hjælpe.

Kontakt