legeplads 037

Funktionsprogram for legepladser i daginstitutioner og skoler

Da jeg  i 2008 blev ansat i Københavns Kommunes Børne Ungdomsforvaltning. Stod der meget lidt om legepladsens udformning i funktionsprogrammet: Der stod at legepladsen skulle indeholde en sandkasse på 6 m. og et gyngestativ.
Siden kom der gang i byggeriet, og der blev behov for at udforme et funktionsprogram  for udearealerne  som var mere tidsvarende. Det blev min opgave at stå for dette arbejde.
I de senere år, har vi revideret funktionsprogrammet en gang om året, på baggrund af de nye erfaringer vi har fået i årets løb.
Det vil sige at jeg har oparbejdet en god portion erfaring, med hvad der er væsentligt at få med i et funktionsprogram.

Funktionsprogrammets indhold

Funktionsprogrammernes afsnit for udearealer  indeholder bl.a. følgende:

 • • Målsætning for etablering af udearealer
  • Disponering af legepladsen
  • Rumligheder
  • Variation / Oplevelse
  • Beplantning
  • Legemuligheder
  • Taglegepladser
  • Ankomst og og serviceforhold
  • Skure og halvtag
  • Befæstede arealer
  • Hegn/værn og låger
  • Belysning og skiltning

For skolers vedkommende desuden krav til Fagrelaterede udearealer:
• Natur/teknologi
• Håndværk og design / billedkunst
• Madkundskab
• Idræt

Vil du vide mere?

Kontakt mig og lad os tage en snak om dine tanker eller konkrete projekter. I  fællesskab finder vi frem til, hvordan jeg bedst kan hjælpe.

Kontakt