Hvad tilbyder jeg

I Landskaberleg  tilbyder jeg et nyt blik på legepladsen/legepladserne og inspiration til at komme videre, hvad enten der skal udformes en legepladsstrategi, legepladsen skal fornyes, renoveres, der skal bygges nyt, etableres beplantning eller bare bruge de rum legepladsen indeholder, på en ny og mere inspirerende måde.

Strategi for legepladser:

Det er vigtigt at have en strategi for legepladserne. At få defineret den retning som der skal arbejdes hen imod. Hvis ikke man har det, vil udviklingen blive styret af tilfældigheder. Man kan let komme til at bruge mange penge og meget tid, og ende med et resultat der ikke er særlig tilfredsstillende. Her kan LANDSKABERLEG tilbyde hjælp og faglig sparring:
 • Gennemgang og screening af legepladser, med henblik på at se på hvordan de kan opgraderes.
 • Udformning af udviklingsplaner for den enkelte institution/skole, eller for flere samlet.
 • Hjælp og sparring til udformning af kommunens legepladspolitik, herunder retningslinjer for legepladserne, for tilgængelighed og legepladssikkerhed.
 • Brugerundersøgelser
 • Funktionsanalyser

Den enkelte legeplads:​

Alle legepladser er som udgangspunkt forskellige: Det enkelte sted har sine særlige kvaliteter og udfordringer som der skal tages højde for.
Dette skal kobles til ønsker, pædagogisk praksis og brugergruppens særlige behov. Derfor vil processen  skulle aftales og skræddersyes til det enkelte projekt.  Sammen bliver vi enige om hvilket arbejde der skal udføres og hvordan.
Nogen har måske kun brug for sparring omkring legepladsen og dens muligheder, mens andre skal have hjælp til at udføre et helt legeplads projekt fra start til slut. Alle faser i et legepladsprojekt omfatter:

 • Brainstorm og ideudvikling ud fra en analyse af eksisterende legeplads/er
 • Brugerinvolveringsproces
 • Dispositionsplan for legepladsen med rum, beplantning, placering af redskaber
 • Beplantningsplan
 • Udformning af udbudsmateriale til funktionsudbud.
 • Styring af udbud og byggestyring.

Formidling

Når man arbejder med udvikling af legepladser til dagligt, har man brug for udveksling og for nye input, for ikke at gå i stå. LANDSKABERLEG lægger vægt på at deltage i diskussionen og formidle erfaringer og gode ideer.

 • Oplæg om legepladsen som pædagogisk rum i personalegrupper. Herunder ideer til nye måder at tænke legepladser og ideer til hvordan legepladsen kan bruges i hverdagen.
 • på seminarer.
 • Oplæg på tegnestuer og uddannelsessteder.
 • Rundvisning på eksisterende legepladser
 • Artikler

Kontakt mig

Hvis du/ I kontakter mig kan vi i fællesskab finde frem til hvordan jeg bedst kan hjælpe.

Kontakt